De Oude Rijnzone

De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven. De Oude Rijnzone is door de provincie aangewezen als transformatiezone. In deze zone worden nieuwe woon- en werkgebieden ontwikkeld, bestaande bedrijfslocaties geherstructureerd en de water- en natuurkwaliteiten versterkt. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied.

De transformatie van de Oude Rijnzone vindt plaats in regionaal verband. De gemeenten Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk werken samen in de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone”. De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de adviseurs van "De Oude Rijnzone”.

 

Cookie-instellingen