Oude Rijnzone stemt in met bijdrage aan herstructurering bedrijventerrein Lage Zijde

Yvonne Tijssen January 30, 2014 8879 keer bekeken 0 comments

Het bestuur van de Oude Rijnzone heeft ingestemd met een bijdrage uit het regionaal investeringsfonds Oude Rijnzone om het perceel en de opstallen van Vliko te kunnen kopen en het bedrijventerrein Lage Zijde te kunnen herstructureren.

Oude Rijnzone stemt in met bijdrage aan de herstructurering bedrijventerrein Lage Zijde

De gemeente Leiderdorp heeft met de directie van Vliko eind 2013 overeenstemming bereikt over de aankoop van het terrein. In 2016 zal het bedrijf naar verwachting verhuizen naar het bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Met de verplaatsing van Vliko en de bijbehorende herstructurering van het bedrijventerrein wordt een belangrijke stap gezet in het teruggeven van het terrein aan de natuur. Dit is een belangrijke doelstelling binnen de Oude Rijnzone. De verhuizing van Vliko betekent ook een sterke vermindering van de verkeershinder in de kernen van Leiderdorp en Koudekerk aan den Rijn.

Blij met besluit

Gedeputeerde De Bondt: "Ik ben blij dat met het besluit van het bestuur van de Oude Rijnzone in Leiderdorp een belangrijke stap kan worden gezet. De verplaatsing van Vliko naar een andere locatie is een jarenlange wens vanuit de overheden. Door samenwerking in de Oude Rijnzone zijn we in staat geweest een grote bijdrage hieraan te leveren. De leefbaarheid voor de bewoners aan de noordkant van de Oude Rijn verbetert, mede doordat de vele vrachtwagens van Vliko niet meer door de smalle straten van Koudekerk aan den Rijn en Leiderdorp hoeven te rijden."

Opfrissen van oude, rommelige bedrijventerreinen. Betere wegen en een nieuwe brug. Investeringen in natuur en recreatie. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland zorgen samen voor een grondige opknapbeurt van de Oude Rijnzone. De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier de Oude Rijn tussen Bodegraven en Leiden. Zo blijft het gebied aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers. Over tien jaar is de Oude Rijnzone flink opgeknapt met een evenwichtige verdeling van de ruimte zodat mensen er prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Om alle opgaven te realiseren is een investeringsfonds opgezet, daarin dragen de deelnemende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van I&M bij.

Alphen aan den Rijn, 22 januari 2014

0  Comments

Cookie settings